ทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ [เลสโก โตเกียว เพลินหิมะขาว] 5 วัน 3 คืน

สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีฟูจิเท็น
ชมความงามสวยงามของน้ำตกเคง่อน ณ เมืองนิกโก้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง