ทัวร์ตุรกี TURKEY อิสตันบลู ปามุคคาเล่ เมืองทรอย 8 วัน 5 คืน

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - เมืองอังการา  เมืองคัปปาโดเกีย - Salt lake – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม นครใต้ดิน - Hot Air Balloon – เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - วิหารอพอลโล เนโครโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี - เมืองไอวาลิค -  เมืองชานัคคาเล่ – ชมเมืองโบราณทรอย ม้าโทรจัน  

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง