ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก ว้าวสกี] 5 วัน 3 คืน

- พักสกีรีสอร์ท 1 คืน! เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
- ชมอุโมงค์ไฟดวงดวงสวนอูจูการ์เด้น
- ถ่ายรูปเทสกาลไไฟประดับสุดโรแมนติคริมคลองชองกเยชอน
- ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่
- เดินเล่นหมู่บ้านโบราณอึนพยอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง